کارگزاری توازن بازار

کارمزدش تو جیبته!

اگر در حوزه‌ی بازاریابی محصولات بازار سرمایه فعالیت می‌کنید، یا رسانه و شبکه‌ی اجتماعی پرمخاطب دارید، یا به هر نحوی دارای نفوذ و ارتباط در بازار سرمایه هستید، و به هر نحوی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیر هستید شما می‌توانید از همکاری با ما، در کارمزد مشتریان معرفی شده خود شریک باشید و کسب درآمد کنید.

بازاریاب بورس

انواع حوزه‌های قابل بازاریابی و شراکت در کارمزد

اوراق بهادار